a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

WSPARCIE TRZECIEGO SEKTORA

WSPARCIE TRZECIEGO SEKTORA

Wsparcie trzeciego sektora

Od 1 kwietnia znów uruchomiliśmy ośrodek wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie iławskim pod nazwą własną Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie ESWIP na terenie całego powiatu poprzez działania informacyjne, promocyjne, animacyjne, doradcze, edukacyjne i integracyjne a także wsparcie techniczne. Głównym celem COP jest wsparcie aktywności społecznej mieszkańców oraz sektora pozarządowego na terenie powiatu. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie działające przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej ma służyć mieszkańcom powiatu iławskiego – tym skupionym w organizacjach pozarządowych tym, którzy działają w grupach nieformalnych jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach realizowanych działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszarów: doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne, takie jak: tworzenie organizacji, funkcjonowanie organizacji, opracowywanie statutu organizacji, promocja w organizacji, pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych, konsultowania wniosków o dofinansowanie.

Organizacje pozarządowe będę mogły korzystać z planowanych szkoleń z wybranych tematów, ustalanych w oparciu o przesłane propozycje lub bezpośrednio zasygnalizowane w COP. To
w ramach tego działania organizowany jest konkurs na Najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego, w ramach którego wybierany jest najaktywniejszy wolontariusz roku.

 

COPy Warmii i Mazur

Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich w ramach zadania publicznego Powiatu Iławskiego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i z kwotą dotacji 13 tysięcy złotych.

W roku 2021 Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu iławskiego realizowane jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH (ESWIP) od kwietnia do października.

Stowarzyszenie ESWIP od 12 lat prowadzi aktywne działania na terenie powiatu iławskiego, prowadząc projekty pn. „COPy Warmii i Mazur” -2009 r.-2012 r. oraz projekt pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej od 2013 roku, w ramach których wspiera potencjał organizacji pozarządowych z poszczególnych gmin. W efekcie tego udało się wzmocnić znacząco kilkanaście organizacji oraz powstało kilka przedsiębiorstw społecznych. Ponad 4 lata temu uruchomiono również Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w ramach którego świadczone są usługi animacyjne, doradcze, edukacyjne.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

  1. Wiejska 2D (lok. 105) Iława

adres e-mail: w.jankowski (at) eswip.pl, tel.: 510 093 779

Zapraszamy do współpracy!

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.