a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaOrganizacje pozarządoweKonkursyWYNIKI I TURY KONKURSÓW WÓJTA GMINY IŁAWA

WYNIKI I TURY KONKURSÓW WÓJTA GMINY IŁAWA

WYNIKI I TURY KONKURSÓW WÓJTA GMINY IŁAWA

                                   Wyniki  otwartych   konkursów  ofert

                 Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r. Nr 1057  z późn. zm) wyniki otwartych   konkursów   ofert ogłoszonych   w dniu  3 lutego 2021 r.  przedstawiają  się następująco :

 

Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł  zadania

Nazwa organizacji Kwota dotacji

w zł

„Działania  na rzecz osób niepełnosprawnych „ Rehabilitacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy”. Dzienne Centrum Aktywności .

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie 16.000,00
2. „Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji – organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych różnego typu w gminie Iława „Organizowanie rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej , piłki koszykowej , zawodów lekkoatletycznych , turniejów tenisa stołowego oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Iława oraz udział w imprezach wojewódzkich , rejonowych , krajowych LZS.

 

Gminne Zrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe Iława

54.000,00
3. “Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego. Stowarzyszenie                         „ Przystań”                4.000,00
4. „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.” Brak ofert
5. Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Upowszechnienie tańca towarzyskiego –organizacja pokazów w  szkołach. Brak ofert

 

 

 

 

Wójt Gminy  Iława                                                                                                                                    Krzysztof Harmaciński

 

Iława, dnia 25 lutego  2021 r.

 

 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.