a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki  otwartych   konkursów  ofert

 

 

 

               Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. Nr 1817  z późn. zm) wyniki otwartych   konkursów   ofert ogłoszonych   w dniu 16 sierpnia  2018 r.  przedstawiają  się następująco :

 

 

Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł  zadania

Nazwa organizacji Kwota dotacji

w zł

1. Ratownictwo i ochrona ludności. Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych – zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowej włączonym  do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na terenie Gminy Iława. Ochotnicza Straż Pożarna w Ławicach

14-200 Iława

400.000

 

 

 

Z up. Wójta

mgr inż. Bogusław Wylot

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iława,  11 września 2018  r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.