a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaOrganizacje pozarządoweKonkursyWyniki  otwartych   konkursów  ofert

Wyniki  otwartych   konkursów  ofert

Wyniki  otwartych   konkursów  ofert

Wyniki  otwartych   konkursów  ofert

 

 

 

               Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz.  450  z późn. zm.) wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych  w dniu  31 stycznia 2019 r.  przedstawiają  się następująco :

 

 

 

Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł  zadania

Nazwa organizacji Kwota dotacji

w zł

  1. 1.

 

Ochrona i promocja zdrowia -profilaktyka chorób nowotworowych .„Rak to nie wyrok”. Stowarzyszenie Iławski Klub             „ Amazonki „Iława  2.000,00
  1. 2.

 

Ochrona i promocja zdrowia. „W zdrowym ciele zdrowy duch .’’ Stowarzyszenie „ Projekt Kozianka „ 2.000,00
  1. 3.

 

Wsparcie organizacji pozarządowych w  realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.”„Działaj Lokalnie “.

 

Stowarzyszenie „Przystań „

Iława

3.000,00
”Kultura , sztuka ,ochrona dóbr kultury i    dziedzictwa narodowego.”

„Spotkanie z tradycją wielkanocną.”

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi 1.000,00
5. ”Kultura , sztuka ,ochrona dóbr kultury i    dziedzictwa narodowego. ”Pomaluj mój świat,,

 

Stowarzyszenie „ Projekt Kozianka „ 1.000,00
„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Punkt Wczesnej Interwencji Osób Niepełnosprawnych .”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie 1.000,00
7. „Działania  na rzecz osób niepełnosprawnych. Wsparcie dzieci i młodzieży w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania ..”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie 1.000,00

 

 

 

 

Dzia             Działalność  na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu- popularyzacja towarzyskiego tańca sportowego ”.

Cykl warsztatów szkoleniowych w tańcach standardowych, latynoamerykańskich .

 

 

 

Gracja„ Uczniowski  Klub Sportowy Iława  

 

2.000,00

 

 

Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Upowszechnienie tańca towarzyskiego –organizacja pokazów w  szkołach. „XI Ogólnopolski Turniej Towarzyskiego Tańca Sportowego o Puchar Wójta Gminy Iława  „ Gracja„ Uczniowski  Klub Sportowy Iława   5.000,00
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.,

Integracja oraz aktywizacja intelektualna i fizyczna seniorów. (Piknik połączony z grami i zabawami sprawnościowymi na świeżym powietrzu.)

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie 1.000,00

 

 

 

Wójt Gminy Iława

 

 

Krzysztof Harmaciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iława,  22 lutego 2019 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.