a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

                                            Wyniki  otwartych   konkursów  ofert

 

            Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. Nr 688  z późn. zm.) wyniki otwartych   konkursów   ofert ogłoszonych   w dniu  27 stycznia 2020 r.  przedstawiają  się następująco :

 

Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł  zadania

Nazwa organizacji Kwota dotacji

w zł

Ochrona i promocja zdrowia -profilaktyka chorób nowotworowych .„ Stowarzyszenie Iławski Klub             „ Amazonki „Iława  2.000,00
2. Wsparcie organizacji pozarządowych w  realizacji działań o charakterze dobra wspólnego „Działaj Lokalnie “.

 

Stowarzyszenie „Przystań „

Iława

3.000,00
3. ”Kultura , sztuka ,ochrona dóbr kultury i    dziedzictwa narodowego.”

„Obchody 110 rocznicy urodzin Józefa Kuleszy ”

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi 3.000,00
4. Działalność  na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu- popularyzacja towarzyskiego tańca sportowego ”.

Cykl warsztatów szkoleniowych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich .

 

 

 

Gracja„ Uczniowski  Klub Sportowy Iława  

 

2.000,00

 

 

5. Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Upowszechnienie tańca towarzyskiego –organizacja pokazów w  szkołach. „XII Ogólnopolski Turniej Towarzyskiego Tańca Sportowego o Puchar Wójta Gminy Iława  „ Gracja„ Uczniowski  Klub Sportowy Iława   5.000,00

 

 

 

 

Wojt Gminy Iława

 

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

 

Iława,dnia 19 lutego 2020 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.