a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Trwa cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Iława. Podczas zebrań odczytywane są sprawozdania z działalności statutowej  za  2019 r. oraz przedstawiane  są plany działalności na rok bieżący.

Przypomnijmy na terenie Gminy Iława istnieje 13 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Ząbrowo i OSP Ławice. Należy podkreślić, że jednostka OSP Ławice wchodzi w skład plutonu ratowniczego OSP warmińsko-mazurskiej brygady obwodowej powiatu iławskiego.

W roku 2019 jednostki z terenu Gminy Iława do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych łącznie wyjeżdżali 199 razy (54 pożary, 124 miejscowe zagrożenia, 21 alarmy fałszywe). Najwięcej wyjazdów w minionym roku zaliczyła jednostka OSP Ławice – 64 razy.

Poziom gotowości operacyjnej jednostek jest coraz na wyższym poziomie. Duży wpływ mają na to szkolenia organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, jak również dofinansowania dla jednostek z budżetu Gminy Iława jak i ze źródeł zewnętrznych. W roku 2019 z programu „Dofinansowanie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 5000+” skorzystały wszystkie jednostki co pozwoliło na zakup sprzętu strażackiego jak i sprzętu multimedialnego, który posłuży do nauki, szkolenia
oraz propagowania tzw. prewencji społecznej.

W zebraniach uczestniczą Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminego ZOSP RP

a zarazem wójt Gminy Iława dh Krzysztof Harmaciński, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej dh Łukasz Linkner, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, członkowie komisji rewizyjnej ZOM-G ZOSP RP oraz grono zaproszonych gości.

opr. Linkner Łukasz

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.