a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościZebrania sprawozdawcze OSP Mątyki i Ławice

Zebrania sprawozdawcze OSP Mątyki i Ławice

Zebrania sprawozdawcze OSP Mątyki i Ławice

W dniu 26.01.2019 r. w świetlicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątykach. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Piotr Woś, który przywitał przybyłych gości: Wójta Gminy Iława a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP dh Krzysztofa Harmacińskiego, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Iławie dh Łukasza Linknera, Pracownika Komendy PSP w Iławie mł. bryg. Tomasz Sygułę oraz Panią radną Izabelę Kurek.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przedstawiono sprawozdania z działalności oraz plany na 2019 rok. W dalszej części zebrania zostało udzielone absolutorium zarządowi za poprzedni rok sprawozdawczy.

Na zakończenie przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP Mątyki oraz miejscowej społeczności.
W 2018r. jednostka wyjeżdżała do działań ratowniczo-gaśniczych 11 razy.  W 2018r. jednostka wzbogaciła się o sprzęt ratowniczy tj. detektor wielogazowy, deskę ortopedyczną czy tłumice teleskopowe. Dokonano także, wymiany bramy garażowej dzięki dofinansowaniu uzyskanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Również tego samego dnia odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławicach. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Sylwester Grochowiecki, który przywitał przybyłych gości.

W zebraniu brali udział między innymi:

dh Harmaciński Krzysztof – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

dh Linkner Łukasz – Komendant Gminny OSP

bryg. Krzysztof Tomanek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie

dh Jan Czuczko – członek komisji rewizyjnej Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

Ochotnicza Straż Pożarna w Ławicach to jedna z dwóch jednostek z terenu Gminy Iława włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2018 roku do działań ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżali 34 razy. Największym sukcesem jednostki w 2018r. był zakup nowego wozu bojowego. Środki na ten cel udało się pozyskać z trzech źródeł tj; KSRG, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków    budżetu Gminy Iława, gdzie Gmina na ten cel przeznaczyła 400 000 00 zł. Warto dodać także, że w roku ubiegłym  udało się wyremontować remizę OSP z środków budżetu Gminy Iława.

Na zakończenie przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP Ławice oraz miejscowej społeczności.

opr. Linkner Łukasz

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.