a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iława. W dniu  08 września br. odbyły się zebrania
w Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Tynwałdzie oraz Rudzienicach na których wybrano nowe władze na kadencję 2021-2026r.

Podczas zebrań odczytywane są sprawozdania z działalności statutowej  za  2020 r. oraz przedstawiane  są plany działalności na rok bieżący.

Przypomnijmy na terenie Gminy Iława istnieje 13 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Ząbrowo i OSP Ławice. Należy podkreślić, że jednostka OSP Ławice wchodzi w skład plutonu ratowniczego OSP warmińsko-mazurskiej brygady obwodowej powiatu iławskiego.

W zebraniach uczestniczą Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminego ZOSP RP

a zarazem wójt Gminy Iława dh Krzysztof Harmaciński, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej dh Łukasz Linkner, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, członkowie komisji rewizyjnej ZOM-G ZOSP RP oraz grono zaproszonych gości.

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławicach

W dniu 10 września br. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze jednostki ochotniczej straży pożarnej  w Ławicach.

W zebraniu brali udział między innymi:

dh Harmaciński Krzysztof – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

dh Linkner Łukasz – Komendant Gminny OSP

mł. asp. Dekarski Marcin – dowódca zastępu w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Iławie

Henryk Czajkowski – członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W roku 2020 zostały pozyskane środki finansowe na zakup nowego sprzętu (min. ubrań specjalnych, drabiny pożarniczej). Wykonano także modernizację elewacji w remizie. Podsumowując swoje sprawozdanie Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

Zarząd OSP ŁAWICE

dh Sylwester Grochowiecki – Prezes OSP

dh Sławomir Maraszek – Naczelnik OSP

dh Radosław Kaźmierczak – Zastępca Naczelnika OSP

dh Emilia Kołpacka – Skarbnik OSP

dh Katarzyna Rosiak – Sekretarz OSP

dh Dawid Wojtalak – Członek Zarządu

                 Komisja Rewizyjna

dh Grzegorz Guzowski – Przewodniczący

dh Michał Wiśniewski – Członek

dh Rafał Kaźmierczak – Członek

Na zakończenie przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP Ławice oraz miejscowej społeczności.

opr. Linkner Łukasz

Share With:
No Comments

Leave A Comment