a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2019Sierpień

Sierpień 2019

Sierpniowe wyprawki tradycyjnie wręczył Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z Kierownik GOPS Eweliną Tuchalską. 29 sierpnia wyprawki otrzymało 8 rodzin: Patrycji i Dariusza Czeszejko, Darii Duńskiej, Kamili Kowaleskiej i Karola Olszewskiego, Marty i Dariusza Maciaków,

W słoneczną niedzielę, 25 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie we współpracy z Sołtys Beatą Grzechnik, Radą Sołecką Wola Kamieńska, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Woli Kamieńskiej i Parafią pw. Św. Andrzeja Boboli zorganizowali Dożynki Parafialne. Po

W minioną sobotę 24 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie we współpracy z Rada Sołecką Tynwałdu, OSP i KGW Tynwałd zorganizował "Piknik rodzinny". Rozpoczęcia imprezy dokonała Grażyna Piękos, dyrektor GOK w towarzystwie sołtys Danuty Nowickiej. W

18.08.2019 r. odbył się piknik rodzinny na podzamczu w Szymbarku, połączony z poprojektową wystawą fotograficzną pn. „Historia mojej miejscowości w pamięci i w fotografii” w ramach Programu „Równać Szanse 2018”. Celem projektu była aktywizacja społeczno-kulturalna

W minioną sobotę Parafialne Święto Plonów obchodziło sołectwo Wikielec. Obchody rozpoczęły się tradycyjną mszą polową. Następnie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Podczas dożynek 30-lecie posługi kapłańskiej obchodził Ks. Kan. Mirosław Pyzio. Z tej

Tego samego dnia co ścieżka rowerowa została oficjalnie zaprezentowana nowa plaża w Kwirach w sołectwie Wola Kamieńska. Inwestycję zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel dofinansowanie w ramach PROW

                W piątek, 9 sierpnia w Kamieniu Małym miała miejsce uroczystość otwarcia ścieżki rowerowej łączącej Kamień Mały z Iławą. Jest to realizacja zadania wynikająca z porozumienia międzygminnego dwóch samorządów: gminy i miasta Iława. Gmina Iława

Wynik otwartego konkurs  ofert                  Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz.  450  z późn.