a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla Inwestora

Dla Inwestora

Archive

W dniu 1 lipca 2021 r. Wójt Gminy Iława podpisał z firmą Instalacje Budowlane Michał Chmielewski, 13-220 Rybno, ul. Sportowa 9A dwie umowy na budowę oświetlenia drogowego na

W dniu 1 lipca 2021 r. Wójt Gminy Iława podpisał z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo umowę na przebudowę drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty. Wykonawca inwestycji został

W dniu 28 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marleny Baranowicz-Rak,  podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę o dopłatę w formie dofinansowania