Ważne Aktualności


Odsłuchaj

Powrót
Ważne

2023-03-06, 0:00

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Ważne

2022-12-02, 0:00

DOOR TO DOOR


DOOR TO DOOR

Ważne

2022-11-08, 0:00

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

2024-06-12, 0:00

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024


Gmina Iława otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania publicznego określonego Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - Moduł II

2024-06-04, 13:33

Program „Opieka 75+” na rok 2024


Gmina Iława otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania publicznego określonego Programem „Opieka 75+” na rok 2024.

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur