Data publikacji: 2024-05-07, 15:35

Ilość wyświetleń: 582

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Iława


Odsłuchaj

Powrót
Rada Gminy Iława

Dnia 7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy nowej kadencji. Otwarcia Sesji dokonała najstarsza wiekiem Radna - Barbara Ostrowska. Dotychczasowy Przewodniczący Rady Gminy Roman Piotrkowski wręczył nowo wybranym Radnym zaświadczenie o wyborze, a Ci złożyli ślubowanie. Następnie zaprzysiężony został Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

W trakcie niejawnego głosowania wyłoniono Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących, a następnie, już w trakcie jawnego głosowania, Przewodniczących komisji.Przewodniczącym Rady Gminy Iława został wieloletni Radny - Krzysztof Zieliński, a Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Iława zostali Barbara Ostrowska oraz Andrzej Kozicki.

Przewodniczącą komisji Rewizyjnej została Izabela Ewa Kurek, Przewodniczącą komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych wybrano Emilię Skolmowską, funkcję przewodniczącego komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa objął Jan Zieliński, a Przewodniczącą komisji Skarg, Wniosków i Petycji została Beata Katarzyna Grzechnik.

Pełne składy komisji dostępne w załączniku.Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur