Data publikacji: 2024-05-08, 15:16

Ilość wyświetleń: 301

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"


Odsłuchaj

Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Iława


Wójt Gminy Iława ogłasza, że od dnia 08.05.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Jest to program obejmujący dofinansowanie do wymiany źródła/źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Dotacją w ramach programu dodatkowo mogą być również objęte: modernizacja instalacji co i/lub cwu, wentylacja mechaniczna, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku montażu instalacji dla całego budynku).
Beneficjentami końcowymi są:
– właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Iława;
– najemcy lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Iława, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, pod warunkiem, że nie wszystkie lokale w danym budynku stanowią własność Gminy.
– wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Iława.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić nie później niż do 31.12.2025 r. Nabór wniosków trwać będzie do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją (w tym wzorami wniosków o dofinansowanie) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iława: https://bip.gmina-ilawa.pl/162/3480/Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_w_ramach_programu_priorytetowego__E2_80_9ECieple_Mieszkanie_22_w_Gminie_Ilawa/ .
 

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur