Ilość wyświetleń: 2421

Gizerek. Tu Modlił Się Św. Jan Paweł II


Odsłuchaj

Powrót
Biwak

Przedmioty kultu religijnego, przy których w Jezierzycach modlił się przed laty kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, trafiły do parafii św. Andrzeja Boboli w Iławie. Na ręce proboszcza ks. Jarosława Hossy, z inicjatywy Wójta Krzysztofa Harmacińskiego, przekazał je Mirosław Łoś, który był wtedy ministrantem.
Karol Wojtyła nad Jeziorakiem
Wieś Jezierzyce, zwana potocznie „Gizerkiem”, położona jest na prawym brzegu Jezioraka. To właśnie tu 28 lipca 1973 roku, kardynał Karol Wojtyła, a dziś Błogosławiony Papież Jan Paweł II, gościł u swego kolegi z lat seminaryjnych księdza Stanisława Grabowskiego, ówczesnego proboszcza parafii Rudzienice.
Wtedy w Jezierzycach, w malowniczo położonym domu, ksiądz Grabowski zorganizował wakacyjną kapliczkę dla turystów m.in. z Makowa i Jażdżówek. Wojtyła tego dnia płynął samotnie kajakiem z Siemian do Iławy. To właśnie wtedy o godz. 10.00 uczestniczył we Mszy świętej, podczas której modlił się przy przedmiotach przekazanych do parafii św. Andrzeja Boboli w Iławie.
Pamiątkowe zdjęcie w Jezierzycach. Od lewej stoją: Mirosław Łoś, Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Iława, ks. kanonik Adam Olszewski, Dziekan i za razem proboszcz parafii w Rudzienicach oraz ks. Jarosław Hossa, proboszzc parafi Św. Andrzeja Boboli w Iławie.
Wierni mogą przyjść do naszego kościoła na Msze św. i zobaczyć te przedmioty– mówi ks. Jarosław Hossa, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Iławie. –Zorganizowaliśmy dla nich specjalne miejsce w kościele przy rzeźbie Błogosławionego Jana Pawła II.

Mirosław Łoś oraz Wójt Krzysztof Harmaciński wraz z przedmiotami kultu, które znajdują się w kościele Św. Andrzeja Boboli w Iławie
Wśród przedmiotów znajduje się mi.in figurka Matki Boskiej, św. Franciszka z Asyżu, zmartwychwstałego Chrystusa oraz mosiężna monstrancja, a także relikwie, które są w trakcie badań.

To bardzo ważne dla wiernych, aby tego typu przedmioty znajdowały się w kościele, przy których każdy może się teraz pomodlić – dodaje Wójt Krzysztof Harmaciński.

Warto zaznaczyć, że Ojciec Święty Błogosławiony Jan Paweł II aż dwukrotnie przebywał nad Jeziorakiem: w 1959 roku jako biskup krakowski. Był to spływ kajakowy na Kanale Elbląskim i Jezioraku wraz z Krakowskim Duszpasterstwem akademickim „Środowiskiem”. Na zdjęciu mecz piłki nożnej nad Jeziorakiem.

Mecz piłki nożnej nad Jeziorakiem w 1959 roku. Z przodu widoczny Karol Wojtyła. Autor fotografii Stanisław Rybicki
Drugi raz gościł w 1973 już jako Kardynał, kiedy to odłączył się od grupy i „incognito” przypłynął do Jezierzyc.
JAN PAWEŁ II (KAROL WOJTYŁA) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Oświęcimia, w rodzinie urzędnika i byłego oficera. W 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju ze studiów w Rzymie w 1948 roku, zostaje wikariuszem parafii Niegowić w powiecie bocheńskim, a po roku – w parafii Św. Floriana w Krakowie. W wieku 38 lat zostaje biskupem i sufraganem archidiecezji krakowskiej i jednocześnie najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. Od 13 stycznia 1964 r. jest ordynariuszem, arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26 czerwca 1967 roku otrzymuje kapelusz kardynalski. W 1969 r. zostaje wybrany na wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski. Jednocześnie zostaje członkiem trzech watykańskich kongregacji, m.in. Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Czynnie uczestniczy w Soborze Watykańskim II. Zostaje wybrany na papieża w 1978 r. i pełni tę posługę przez ponad 26 lat do dnia swojej śmierci – o godzinie 21:37

Jerzy i Danuta Ciesielscy z Ks. Karolem Wojtyłą na biwaku w czasie wyprawy kajakowej po jezioraku, sierpień 1959 rok. Foto ze zbiorów państwa Riegerów.
Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur