Ilość wyświetleń: 257

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych


Odsłuchaj

Powrót
linie_WN_pomiar

W imieniu firmy NetWorks! sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych informuję, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks!

Funkcjonowanie ww. strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dna 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.





Obraz autorstwa Freepik

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur