Ilość wyświetleń: 221

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Iława


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład

Kwota dofinansowania: 2.450.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.500.000,00 zł

Celem projektowanej przebudowy dróg o nr 146014N oraz nr 146236N na odcinkach o łącznej długości ok. 3,0 km jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego wraz z prawidłowym odwodnieniem, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, zwiększeniem nośności nawierzchni, zmniejszaniem kosztów napraw eksploatacyjnych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

• wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś

• poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,

• poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych,

• budowę i przebudowę odwodnienia drogi,

• zagospodarowanie zieleni


Ogólne parametry techniczne:

Długość odcinków wskazanych dróg do przebudowy – ok. 3,0 km.

Szerokość pasa ruchu – do 2 m

Szerokość jezdni – 3,5 - 4 m

Szerokość poboczy – do 0,5 m

Nawierzchnia jezdni zaprojektowana została na podbudowie z kruszywa łamanego, podwójnego utwardzenia jezdni grysami z dodatkami emulsji szybko rozpadowych.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur