Ilość wyświetleń: 212

Modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy Iława


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład

Kwota dofinansowania: 5.580.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6.200.000,00 zł

Głównym celem planowanych do podjęcia działań jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez modernizację obiektów kulturalnych na terenie gminy Iława.

Inwestycja obejmowała będzie następujące zadania:

1. Budowę Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi,

2. Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie,

3. Przebudowę świetlicy wiejskiej w Radomku.

Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi – w ramach inwestycji planuje się budowę budynku wolnostojącego parterowego o wysokości do 9 m wraz z instalacją fotowoltaiczną. W nowo powstałym obiekcie znajdować się będzie m.in. sala główna, pomieszczenie przeznaczone do zajęć edukacyjnych, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, porządkowe oraz toalety. Przy obiekcie powstanie teren rekreacyjno - sportowy składających się z trawiastego placu sportowego, wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią bezpieczną, siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem, placu zabaw dla dzieci.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radomku - w ramach zadania planuje się przebudowę istniejącej świetlicy, adaptację lokalu mieszkalnego na potrzeby świetlicy, połączenie istniejącej świetlicy z adaptowanym lokalem mieszkalnym, wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych i okiennych, przebudowę funkcjonalną pomieszczeń w przedmiotowych lokalach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej roboty wykończeniowe ogólnobudowlane, wymianę wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w postaci pompy ciepła, wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalację fotowoltaiczną.

Budowa świetlicy w Szałkowie – w ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie ciągów pieszych, jezdnych, miejsc parkingowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, niwelacje wysokościową istniejących utwardzeń dostosowując do projektowanych oraz ogrodzenie terenu. Przed realizacja planowanej budowy przewiduje się rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy na działce nr 33/4 oraz rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce 34/2. Zamontowane zostaną zestawy fotowoltaiczne. W nowo powstałym obiekcie znajdować się będzie m.in. sala główna, pomieszczenie gospodarcze, porządkowe oraz toalety.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur