Ilość wyświetleń: 216

Modernizacja Przedszkola w Wikielcu


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład

Kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5.900.000,00 zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu o bryłę oddziału przedszkolnego, budowę placu zabaw z wyłącznym przeznaczeniem na potrzeby dzieci przedszkolnych oraz budowę boiska wielofunkcyjnego dla dzieci szkolnych. Dobudowane bezpośrednio do budynku szkoły skrzydło to obiekt parterowy niepodpiwniczony bez poddasza użytkowego, zwieńczony dachem stromym dwuspadowym.

Projektowane parametry techniczne rozbudowy:

-powierzchnia zabudowy – ok. 630,60 m2

- powierzchnia użytkowa – ok. 550,91 m2

- kubatura - ok.3 295,00 m3

W nowo powstałym obiekcie znajdować się będą m.in.: trzy sale przedszkolne, łazienki, szatnia, sala zabaw, miejsce do przygotowania i podgrzewania posiłków, sala jadalna, pomieszczenie gospodarcze.

Na potrzeby najmłodszych dzieci powstanie również ogrodzony plac zabaw o wymiarach ok. 8,39 m x 19,01 m z nawierzchnią amortyzującą upadek.

Dla zapewnienia lepszego komfortu uprawiania sportu przez dzieci szkolne w ramach zajęć wychowania fizycznego jak i w czasie wolnym zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur