Ilość wyświetleń: 219

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Iława


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład

Kwota dofinansowania: 4 750 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 998 000,01 zł

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej.

Zakres prac:

• kompleksowa przebudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,

• wymiana i modernizacja urządzeń zapewniających technologiczną obróbkę wody z ujęcia podziemnego,

• zagospodarowanie terenu w zakresie dróg, chodników, placów, ogrodzenia i zieleni,

• przebudowa instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej zasilającej obiekt,

• przeprowadzenie rewitalizacji istniejących ujęć podziemnych wody,

• wykonanie dodatkowego ujęcia wody.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur