Ogłoszenia MPZP


Odsłuchaj

Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Iława o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Nowa Wieś

Ogłoszenie Wójta Gminy Iława o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Nowa Wieś

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Iława

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Iława

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Makowo (ekomarina)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Makowo (ekomarina)

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie Wójta Gminy Iława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Dziarnówko i Dziarny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Iława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Dziarnówko i Dziarny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Nowa Wieś

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Nowa Wieś

Przejdź do artykułu

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur