a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2016

grudzień 2016

14 grudnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy Iława odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Iławie. Posiedzeniu przewodniczył  Prezes ZO M-G ZOSP RP w Iławie Krzysztof   Harmaciński. Podczas posiedzenia zostały omówione następujące tematy: Przygotowanie

piątek,  23 grudnia br. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał umowę na obsługę bankową Gminy Iława z Prezesem Banku Spółdzielczego w Iławie Zbigniewem Gnaczyńskim i Wiceprezesem Markiem Kłosowskim. Bank Spółdzielczy został wybrany w drodze zapytania

Złote Gody W piątek, 2 grudnia w Urzędzie Gminy w Iławie tradycyjnie już odbyły się uroczyste obchody Złotych Godów małżeństw z terenu Gminy Iława. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku 12 par zamieszkałych w

W dniu 28 listopada br. w Gałdowie odbyło się wiejskie zebranie wyborcze, podczas którego rezygnację z funkcji sołtysa złożył Karlos Patorski. Nowym sołtysem Gałdowa został wybrany Jan Olejnik.

W środę, 30 listopada br. w świetlicy w wiejskiej w Kałdunach odbyła się narada sołtysów wsi z terenu gminy Iława. W spotkaniu uczestniczyli poza sołtysami Wójt Gminy Krzysztof Harmaciński, Zastępca Wójta Bogusław Wylot, Przewodniczący Rady

  We czwartek, 24 listopada został otwarty zmodernizowany oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gromotach. Był to II etap inwestycji, który obejmował adaptację starego budynku szkoły na oddział przedszkolny, wybudowanie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego.