a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościGMINA DOCENIONA NA GALI FINAŁOWEJ SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI

GMINA DOCENIONA NA GALI FINAŁOWEJ SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI

GMINA DOCENIONA NA GALI FINAŁOWEJ SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI

11 grudnia 2019 roku w zabytkowej Sali Reprezentacyjnej Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyła się Uroczysta Gala Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Na uroczystości gościło kilkudziesięciu prezydentów, wójtów, burmistrzów i starostów, reprezentujących samorządy z całej Polski. Uczestnicy Gali odebrali certyfikaty i statuetki „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem.

Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.   W Programie “Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł “Samorządowego Lidera Edukacji”. Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński odebrał Złoty Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, który otrzymują te samorządy, które uzyskały wyróżnienie po raz szósty, co potwierdza, że realizowana przez nie polityka oświatowa ma charakter wieloletni, jest prowadzona w sposób konsekwentny i zgodny z najwyższymi standardami. Wyróżnienie Nadzwyczajne „Menedżer Sukcesu w Oświacie” otrzymał Henryk Szabelski – kierownik referatu edukacji w urzędzie gminy Iława. Wyróżnienie otrzymują kierownicy wydziałów oświaty w samorządach, którzy wyróżniają się wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i zaangażowaniem w wykonywaniu własnych zadań zawodowych, przyczyniając się w ten sposób do wzorowej realizacji polityki oświatowej JST.

Ponadto każdy samorząd nagrodzony wyróżnieniem otrzymał recenzję swoich działań edukacyjnych, sporządzoną przez ekspertów Komisji Konkursowej. Recenzja zawierała zasadnicze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej procedury certyfikacyjnej. Jak podkreślają organizatorzy konkurs ma charakter promocyjny, służy bowiem popularyzowaniu osiągnięć samorządów w dziedzinie oświatowej oraz budowaniu pozytywnego wizerunku gmin i powiatów, które są w Polsce liderami w sferze polityki edukacyjnej. Konkurs ma również istotny cel merytoryczny. Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne – ewentualnych jej mankamentów i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej. I dlatego na Gali, oprócz certyfikatów, przekazujemy również obszerne dokumenty zawierające uzasadnienie decyzji komisji. Te recenzje służą potem doskonaleniu działań oświatowych samorządów – tłumaczy Przemysław Ruta, sekretarz Konkursu. 

Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Zdjęcia: UG Iława/organizator

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.