a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla InwestoraŚwietlica wiejska we Franciszkowie otwarta

Świetlica wiejska we Franciszkowie otwarta

Świetlica wiejska we Franciszkowie otwarta

Otwarcie świetlicy

Podczas Dożynek Gminnych, które odbyły się 9 września we Franciszkowie, uroczyście oddano do użytku wyremontowaną świetlice wiejską. Obiekt otworzył Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wspólnie ze Starostą Iławskim Maciejem Rygielskim, Przewodniczącym Rady Gminy Iława Romanem Piotrkowskim, Sołtysem Franciszkowa Barbarą Wysocką oraz dziekanem ks. Kanonikiem Adamem Olszewskim z Rudzienic i Proboszczem ks. Kanonikem Wacławem Karawajem z Frednowych.

Zadanie p.n. „Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” zostało zrealizowane w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD.

Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013: działanie 4.13 oś 4 LEADER.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 14.10.2011r. Umowa o dofinansowanie Projektu p.n. „Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana w dniu 4 kwietnia 2012 r.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i sołectwa, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości oraz promowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie poprzez remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.

W styczniu 2012 r. Gmina rozpoczęła procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzeniu przetargu została podpisana umowa na realizację robót budowlanych z firmą „AUTO-SETRWIS” SADEK, reprezentowanym przez pana Krzysztofa Sadowskiego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 26 stycznia 2012 r. na kwotę 203.955,76 zł. brutto. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 lipca 2012 r.

W ramach projektu wykonano:

 • roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne,
 • stopy fundamentowe i słupy,
 • ścianki działowe,
 • strop nad częścią socjalną i sanitarną,
 • podkłady, posadzki i podłogi,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • stropodach impregnacja, wzmocnienie, ocieplenie i podbitka,
 • tynki, szpachle i okładziny,
 • malowanie,
 • daszki i  chodniki,
 • ogrodzenie frontowe działki
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki.

Wartość całkowita projektu wynosi 207.707,26 zł., dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 wynosi 135.094,00 zł. 

świetlica

Share With:
Tags
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.