a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Wynik otwartego konkurs  ofert

Wynik otwartego konkurs  ofert

Wynik otwartego konkurs  ofert

 

               Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz.  450  z późn. zm.) wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 lipca 2019 r. przedstawia się następująco:

 

 

 

Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł  zadania

Nazwa organizacji Kwota dotacji

w zł

 

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.” Klub Jeździecki Wyjątkowi Siemiany 1.000

 

 

 

 

Wójt Gminy Iława
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iława , dnia 5 sierpnia 2019 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.