a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

               Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. Nr 450  z późn. zm) wyniki otwartych   konkursów   ofert ogłoszonych   w dniu  4 stycznia 2019 r.  przedstawiają  się następująco:

 

Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł  zadania

Nazwa organizacji Kwota dotacji

w zł

„Działania  na rzecz osób niepełnosprawnych „ Rehabilitacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy”. Dzienne Centrum Aktywności .

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie 25.000,00
2. „Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji – organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych różnego typu w gminie Iława „Organizowanie rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej , piłki koszykowej , zawodów lekkoatletycznych , turniejów tenisa stołowego oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Iława oraz udział w imprezach wojewódzkich , rejonowych , krajowych LZS.

 

 

Gminne Zrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe Iława

54.000,00

Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński
Iława,dnia 28 stycznia 2019 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.