a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Wyniki otwartych konkursów ofert

Na podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Nr 688 z późn. zm.) wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w dniu 10 marca 2020 r. przedstawiają się następująco :

Lp. Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

w zł

Ochrona i promocja zdrowia –zorganizowanie warsztatów dla Amazonek – ochotniczek i wolontariuszek. Stowarzyszenie Iławski Klub „ Amazonki „Iława 1.000
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacja

jarmarku ludowego .

Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej

14-204 Rudzienice

3.000
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ,w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. Organizacja rajdu dla harcerzy i miłośników turystyki.

Rajd Adventure vol.7- .Indianie „

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Iława

14-200 Iława

2.000
Ratownictwo i ochrona ludności. Organizacja Zawodów Sportowo –Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP „ Brak oferty 2.500
Ratownictwo i ochrona ludności. Organizacja Zawodów Sportowo –Pożarniczych Drużyn Pożarrniczych OSP „ Brak oferty 4.000
Ratownictwo i ochrona ludności. Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Strażaka . Brak oferty 3.000
Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności”

Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na jeziorze Jeziorak mieszkańcom gminy Iława oraz turystom.

WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Miejsko – Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie 12.000
Kultura , sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ,, Stowarzyszenie „ Projekt Kozianka „ 1.000

Wojt Gminy Iława

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Iława,dnia 6 kwietnia 2020 r.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.