a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy ” mająca na celu udostępnienie dzieciom infrastruktury rekreacyjnej poprzez wybudowanie placów zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: utworzenie czterech nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

Wykonawcę w/w zadania jest Firma Pana Józefa Kozłowskiego z siedzibą     w miejscowości Tychowo, 76-100 Sławno wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Umowę na wykonanie przedmiotowego zadania podpisano w dniu 8 sierpnia 2017 r. na kwotę 111 474,90 zł brutto. Termin  zakończenia – 30 września 2017 r.

Do końca zbliża się realizacja przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie czterech placów zabaw w miejscowości Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy. Nowo budowane place w w/w miejscowościach zostaną ogrodzone, wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia piaszczysta. Każdy plac wyposażony zostanie w nowe, bezpieczne urządzenia zabawowe takie jak:

zestaw wielofunkcyjny, wielopoziomowy z pomostem z daszkiem, zjeżdżalnią, pomostami  ukośnymi, mostkiem linowym, przeplotnią linową  i  wejściem  trapowym,

huśtawka wahadłowa, podwójna, bujaki sprężynowe oraz elementy małej architektury tj. ławki z oparciem i kosze na śmieci.

 

 

Udostępnij:
Tagi
Brak komentarzy

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.