Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Odsłuchaj

Powrót

Przebudowa z rozbudową drogi do Smolnik

Przebudowa z rozbudową drogi do Smolnik

2024-02-05

Przejdź do aktualności

Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo – Babięty

Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo – Babięty

2024-02-05

Przejdź do aktualności

Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie

Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie

2024-02-05

Przejdź do aktualności

Przebudowa drogi gminnej Wiewiórki - Prasneta

Kwota dofinansowania: 1 557 525,79 zł. Całkowita wartość inwestycji: 3 115 051,59 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wiewiórki i Prasneta oraz pomiędzy tymi miejscowościami o łącznej długości 2 009 mb. Projektowana przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne – Borek

Kwota dofinansowania: 808 930,19 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 617 860,39 zł. Przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego. W ramach zadania planuje się przebudowę dróg gruntowych gminnych Nr 146059 N na odcinku o długości 531 mb (odcinek Nr 1) na styku dwóch miejscowości – Borek i Franciszkowo oraz Nr 146058N na odcinku o długości 1 909 mb (odcinek nr 2) w miejscowości Franciszkowo Dolne

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej we Frednowach

Kwota dofinansowania: 467 091,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 005 440,96 zł. Przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej o długości 486,40 mb w miejscowości Frednowy.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie

Kwota dofinansowania: 737 767,10 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 475 534,03 zł. Przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gruntowej gminnej nr 146030N o długości 1945 mb w miejscowości Stradomno.

Przejdź do artykułu

Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi

Kwota dofinansowania: 1 070 081,36 zł. Całkowita wartość inwestycji: 2 140 162,72 zł. Projektowana przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego.

Przejdź do artykułu

Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi

Kwota dofinansowania: 830 672,91 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 661 345,83 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Szmaragdowej w miejscowości Nowa Wieś o długości 510 mb. Projektowana przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego.

Przejdź do artykułu

Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi

Kwota dofinansowania: 746 018,07 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 492 036,15 zł. Przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego. Dodatkowe bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu zapewni zastosowanie skrzyżowań wyniesionych - odseparowanych kolorystycznie i fakturalnie.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo

Kwota dofinansowania: 680 568,92 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 361 137,84 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gruntowej gminnej nr 146088N na dwóch odcinkach tej drogi o łącznej długości 2138 mb, pomiędzy miejscowościami Kamień Mały i Szałkowo.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie, ul. Leśna

Kwota dofinansowania: 406 008,89 zł. Całkowita wartość inwestycji: 812 017,79 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gruntowej gminnej nr 146254N na dwóch odcinkach tej drogi o łącznej długości 2058 mb w miejscowości Ząbrowo, ul. Leśna.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej Dziarny – Kozianka

Kwota dofinansowania: 97 495,88 zł. Całkowita wartość inwestycji: 162 493, 13 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej wraz z prawidłowym odwodnieniem, oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo, komfort jazdy oraz pozwoli na skrócenie czasu przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia i hałasu.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie

Kwota dofinansowania: 97 576,07 zł. Całkowita wartość inwestycji: 162 626,78 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej jezdni wraz z prawidłowym odwodnieniem, oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia i hałasu, skróci czas przejazdu pomiędzy miejscowościami.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice

Kwota dofinansowania: 362 271,68 zł. Całkowita wartość inwestycji: 603 786,14 zł. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej jezdni wraz z prawidłowym oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Nawierzchnia zostanie wykonana w technologii podwójnego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 7-15 cm. Szerokość jezdni 4,00 m (mijanki 5,00 m), pobocza utwardzone o szerokości do 0,75 m.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej w Sąpach

Kwota dofinansowania: 109 560,61 zł. Całkowita wartość inwestycji: 182 601,02 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej wraz z prawidłowym odwodnieniem, oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia i hałasu.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej w Julinie

Kwota dofinansowania: 1 622 844,99 zł. Całkowita wartość inwestycji: 2 704 741,65 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej wraz z prawidłowym odwodnieniem, oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia i hałasu.

Przejdź do artykułu

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur